2014/09/22
 
 
 

ADI Distributors България

Analog Devices

Analog Devices, Inc. е символ на иновация и превъзходно качество в сигналната обработка. Интегралните схеми (ИС) за аналогова, многосигнална и цифрова сигнална обработка на ADI играят съществена роля в преобразуването, подобряването и обработката на явления от реалния свят като светлина, звук, температура, движение и налягане в електрически сигнали, намиращи приложение в широк набор от електронно оборудване. Това означава най-ясен образ, най-чист звук и оптимален интерфейс, размер и производителност в хиляди индустриални, автомобилни, медицински, комуникационни и други приложения

Представени продукти от Analog Devices

Продуктови категории