2014/10/24
 
 
 

ADI Distributors България

Analog Devices

Analog Devices, Inc. е символ на иновация и превъзходно качество в сигналната обработка. Интегралните схеми (ИС) за аналогова, многосигнална и цифрова сигнална обработка на ADI играят съществена роля в преобразуването, подобряването и обработката на явления от реалния свят като светлина, звук, температура, движение и налягане в електрически сигнали, намиращи приложение в широк набор от електронно оборудване. Това означава най-ясен образ, най-чист звук и оптимален интерфейс, размер и производителност в хиляди индустриални, автомобилни, медицински, комуникационни и други приложения

Представени продукти от Analog Devices

Продуктови категории

Semiconductors - ICs
 • Amplifiers & Comparators (1167)
 • Audio Control & Processing (14)
 • Battery Management (13)
 • Clock,Timing & Frequency Management (118)
 • CODECs / Encoders / Decoders (44)
 • Controllers (4)
 • Data & Signal Conversion (1320)
 • Digital Potentiometers - Non Volatile (72)
 • Digital Potentiometers - Volatile (105)
 • Digital Signal Processors & Controllers (120)
 • Drivers & Interfaces (461)
 • Logic (13)
 • Microcontrollers (MCU) (45)
 • More - Integrated Circuits (4)
 • Power Management (369)
 • RF (165)
 • Sensors (199)
 • Special Function (106)
 • Supervisors & Monitors (132)
 • Switches, Multiplexers & Demultiplexers (398)
 • Video Processing (19)
 • Voltage References (281)
 • Development Boards & Evaluation Kits
 • Analog Development Kit Accessories (70)
 • Application Specific & Reference Design Kits (37)
 • Audio / Video Development Kits (73)
 • Battery Management Development Kits (15)
 • Clock & Timing Development Kits (106)
 • Data Conversion Development Kits (347)
 • Development Boards & Evaluation Kits - Miscellaneous (9)
 • Embedded Development Kits & Accessories (81)
 • Interface / Communications Development Kits (80)
 • Lighting Development Kits (7)
 • Motor Control Development Kits (6)
 • Power Management Development Kits (223)
 • RF / IF Development Kits (49)
 • Sensing Development Kits (148)
 • Signal Conditioning Development Kits (119)
 • Special Application Development Kits (7)
 • Wireless Development Kits (13)
 • Semiconductors - Discretes
 • Diodes - Zener Single (2)
 • Transistors - Bipolar (BJT) Array (7)
 • Software & Debugger Tools
 • Compilers / IDE (2)
 • Debuggers, Emulators, JTAG Tools & Accessories (6)
 • Test, Measurement & Inspection
 • Electrical & Electronic Test (2)
 • Connectors
 • IC & Component Sockets (1)
 • Crystals & Oscillators
 • Oscillators - Programmable (1)
 • Semiconductors - Modules
 • RF Modules (1)
 •