2014/10/25
 
 
 

AVX Distributors България

AVX

AVX, признат лидер в глобалното производство на пасивни електронни компоненти и продукти за свързване, е начело на технологията, проектирането, производството и доставката.

AVX разполага със значителни конкурентни преимущества, включително подкрепата от глобалното производство и дистрибуция, осигурени от 20 производствени линии в 12 страни. Това осигурява на клиентите най-резултатния баланс на търсене и възможности за производство в отговор на техните навременни стокови изисквания. С основни центрове за изследване и разработка на пет места по света (САЩ, Северна Ирландия, Англия, Франция и Израел), AVX е развила клиентски взаимоотношения, включвайки проектиране и технологии за нови модерни продукти, за да отговори на специалните им изисквания за крайни продукти.

Farnell, България, разполага на склад с широк набор от AVX продукти, включително кондензатори, термистори, устройства за контрол на честота, индуктори, варистори, конектори и други.

Представени продукти от AVX

Продуктови категории