Contactors & Accessories

: 798 Намерени продукта

Контакторът представлява електрически контролиран превключвател, използван за превключване на мощна електрическа верига, наподобява реле, с изключение на по-високите стойности на номинален ток.

Други покупки от клиенти

Други покупки от клиенти

Други покупки от клиенти

Search:Category Node