Sensors & Transducers

Сензорът е устройство, което измерва физични величини и ги превръща в сигнал, който може да бъде разчетен от наблюдател или от инструмент.

Популярни Sensors & Transducers категории

Други покупки от клиенти

Други покупки от клиенти

Други покупки от клиенти