2014/10/30
 
 
 

Honeywell Distributors България

Honeywell

С над 50 000 продукта, включващи както бързореагиращи, лимитиращи, бутонни и щифтни превключватели, така и сензори за скорост и въздушно движение, Honeywell S&C разполага с продукти, които отговарят на изискванията на всеки отрасъл и на потребностите на всяка компания.

Honeywell осигурява инженерни познания и ценни възможности. Honeywell S&C е мястото, където наведнъж можете да откриете цялостния, конкурентен в световен мащаб отговор на вашите изисквания за сензори и превключватели.

Докато решенията ни за широко използване на превключватели и сензори в масиви на основни и сложни приложения, специфичните ни инженерни решения по поръчка, също предлагат изключителна прецизност, повторяемост и надеждност за всеки отрасъл, в който оперираме:

Основните отрасли включват:

  • Индустриално производство
  • Отбрана и авиопроизводство
  • Транспорт
  • Медицина

Представени продукти от Honeywell

Продуктови категории