2014/10/20
 
 
 

KEMET Distributors България

KEMET

Кemet продуктовата линия включва най-пълната гама в света от кондензатори за монтаж върху повърхностикондензатори за монтаж през отвор, включващи танталови, керамични, алуминиеви и филмови технологии.

Силата на Kemet на пазара на кондензатори е в техния статут на водещ производител на здрави танталови кондензатори и четвъртия по големина производител на многослойни керамични кондензатори.     

Kemet разполага с разнообразна гама от основникомпоненти, които съхраняват, филтрират и регулират електрическата енергия и потока на тока. Техните продукти са съществено важни за проектирането на абсолютно всички електронни приложения и продукти, използвани в настоящия пазар, включително и тези в компютърните, телекомуникационни, автомобилни, военни, астронавтика, медицински, индустриални и потребителски пазарни сегменти.

Farnell, България, разполага на склад с широк набор от Kemet продукти.

Представени продукти от KEMET

Продуктови категории