2014/09/21
 
 
 

On Semiconductor Distributors България

On Semiconductor

Със своята глобална логистична мрежа и силно продуктово портфолио, ON Semiconductor е предпочитан доставчик на високопроизводителни, енергийноефективни, силициеви решения за клиенти на пазари като: токозахранващия, автомобилния, комуникационния, компютърния, потребителския, медицинския, промишления, мобилни телефони, както и военния/космическия. Богатото портфолио на компанията включва мощни, аналогови, DSP, многосигнални, усъвършенствани логически устройства, честотни генератори, енергонезависима памет и стандартни компонентни устройства.

Представени продукти от On Semiconductor

Продуктови категории