2014/09/19
 
 
 
Texas Instruments MSP430G2XX

Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated осигурява иновационни полупроводникови технологии, помагайки на нашите клиенти да създават най-модерните в света електронни продукти. Нашата аналогови безжични технологии с вградени елементи навлизат  в ежедневието по много различни начини, от цифрови комуникации и игри до медицински услуги, автомобилни системи и широк обхват от разнообразни приложения.

Още от самото начало, целта на TI е да използва уникалните технически умения на компанията, за да промени фундаментално пазарите и да създаде напълно нови такива. Неизменна част от нашата история е използването на все по-сложни технологии за обработка на сигнали в реално време - от постепенни до революционни подобрения, които буквално и многократно променят света.

Днес, ще откриете на склад във Farnell широк набор от високо производителна аналогова система с вградени елементи, а така също и логически интегрални схеми от Texas Instruments.

Представени продукти от Texas Instruments

Продуктови категории

Semiconductors - ICs
 • Amplifiers & Comparators (3264)
 • Audio Control & Processing (34)
 • Battery Management (262)
 • Clock,Timing & Frequency Management (243)
 • CODECs / Encoders / Decoders (90)
 • Controllers (20)
 • Controllers - Network (44)
 • Data & Signal Conversion (1080)
 • Digital Potentiometers - Non Volatile (2)
 • Digital Potentiometers - Volatile (3)
 • Digital Signal Processors & Controllers (155)
 • Drivers & Interfaces (1879)
 • Filters - Active (13)
 • GALs / PALs & SPLDs (22)
 • Isolated Feedback Generators (3)
 • Logic (4737)
 • Memory (3)
 • Memory Controllers (1)
 • Microcontrollers (MCU) (886)
 • Microprocessors (MPU) (71)
 • More - Integrated Circuits (15)
 • Power Management (4417)
 • RF (128)
 • Sensors (300)
 • Special Function (126)
 • Supervisors & Monitors (341)
 • Switches, Multiplexers & Demultiplexers (324)
 • Video Processing (26)
 • Voltage References (732)
 • Semiconductors - Tools
 • Analog Development Kits (2574)
 • Application Specific & Reference Design Kits (29)
 • Compilers / IDE (9)
 • Debuggers, Emulators & JTAG Tools (43)
 • MCU / MPU / DSC / DSP / FPGA Development Kits (212)
 • Programmers & Erasers (2)
 • Semiconductor Tools - Miscellaneous (57)
 • Semiconductors - Discretes
 • Diodes - Rectifier (4)
 • Transistors - Bipolar (BJT) Array (43)
 • Transistors - Bipolar (BJT) Single (4)
 • Transistors - MOSFET (131)
 • Power & Line Protection
 • DC / DC Converters - Isolated Board Mount Multi Output (5)
 • DC / DC Converters - Isolated Board Mount Single Output (16)
 • DC / DC Converters - Linear Regulator Drop In Replacement (24)
 • DC / DC Converters - Non Isolated Point of Load (POL) Adjustable Output (89)
 • DC / DC Converters - Non Isolated Point of Load (POL) Fixed Output (25)
 • Semiconductors - Modules
 • Communications & Networking Modules (4)
 • RF Modules (3)
 • RFID Modules (47)
 • Semiconductors - Modules Miscellaneous (6)
 • Circuit Protection
 • ESD Protection Devices (54)
 • Security & Audio Visual
 • Aerials & Aerials Management (6)
 • Office & Computer
 • Computer Products (3)
 • Optoelectronics & Displays
 • Photo Diodes (2)
 •