2014/10/23
 
 
 
Texas Instruments MSP430G2XX

Texas Instruments

Texas Instruments Incorporated осигурява иновационни полупроводникови технологии, помагайки на нашите клиенти да създават най-модерните в света електронни продукти. Нашата аналогови безжични технологии с вградени елементи навлизат  в ежедневието по много различни начини, от цифрови комуникации и игри до медицински услуги, автомобилни системи и широк обхват от разнообразни приложения.

Още от самото начало, целта на TI е да използва уникалните технически умения на компанията, за да промени фундаментално пазарите и да създаде напълно нови такива. Неизменна част от нашата история е използването на все по-сложни технологии за обработка на сигнали в реално време - от постепенни до революционни подобрения, които буквално и многократно променят света.

Днес, ще откриете на склад във Farnell широк набор от високо производителна аналогова система с вградени елементи, а така също и логически интегрални схеми от Texas Instruments.

Представени продукти от Texas Instruments

Продуктови категории

Semiconductors - ICs
 • Amplifiers & Comparators (3682)
 • Audio Control & Processing (34)
 • Battery Management (263)
 • Clock,Timing & Frequency Management (266)
 • CODECs / Encoders / Decoders (89)
 • Controllers (21)
 • Controllers - Network (51)
 • Data & Signal Conversion (1126)
 • Digital Potentiometers - Non Volatile (2)
 • Digital Potentiometers - Volatile (3)
 • Digital Signal Processors & Controllers (169)
 • Drivers & Interfaces (2007)
 • Filters - Active (13)
 • GALs / PALs & SPLDs (22)
 • Isolated Feedback Generators (3)
 • Logic (5583)
 • Memory (3)
 • Memory Controllers (1)
 • Microcontrollers (MCU) (898)
 • Microprocessors (MPU) (87)
 • More - Integrated Circuits (16)
 • Power Management (4858)
 • RF (135)
 • Sensors (344)
 • Special Function (133)
 • Supervisors & Monitors (361)
 • Switches, Multiplexers & Demultiplexers (403)
 • Video Processing (26)
 • Voltage References (909)
 • Development Boards & Evaluation Kits
 • Analog Development Kit Accessories (24)
 • Application Specific & Reference Design Kit Accessories (5)
 • Application Specific & Reference Design Kits (60)
 • Audio / Video Development Kits (192)
 • Battery Management Development Kits (177)
 • Clock & Timing Development Kits (80)
 • Data Conversion Development Kits (276)
 • Development Boards & Evaluation Kits - Miscellaneous (26)
 • Display Development Kits (3)
 • Embedded Development Kits & Accessories (244)
 • Energy Harvesting Development Kits (8)
 • Interface / Communications Development Kits (161)
 • Lighting Development Kits (154)
 • Motor Control Development Kits (54)
 • Power Management Development Kits (698)
 • RF / IF Development Kits (13)
 • Sensing Development Kits (50)
 • Signal Conditioning Development Kits (181)
 • Special Application Development Kits (22)
 • Wireless Development Kits (114)
 • Semiconductors - Discretes
 • Diodes - Rectifier (4)
 • Transistors - Bipolar (BJT) Array (53)
 • Transistors - Bipolar (BJT) Single (4)
 • Transistors - MOSFET (144)
 • Power & Line Protection
 • DC / DC Converters - Isolated Board Mount Multi Output (5)
 • DC / DC Converters - Isolated Board Mount Single Output (16)
 • DC / DC Converters - Linear Regulator Drop In Replacement (23)
 • DC / DC Converters - Non Isolated Point of Load (POL) Adjustable Output (89)
 • DC / DC Converters - Non Isolated Point of Load (POL) Fixed Output (27)
 • Circuit Protection
 • ESD Protection Devices (72)
 • Semiconductors - Modules
 • Communications & Networking Modules (4)
 • RF Modules (3)
 • RFID Modules (47)
 • Semiconductors - Modules Miscellaneous (2)
 • Software & Debugger Tools
 • Compilers / IDE (11)
 • Debuggers, Emulators, JTAG Tools & Accessories (32)
 • Programmers, Erasers & Accessories (2)
 • Security & Audio Visual
 • Aerials & Aerials Management (6)
 • Office & Computer
 • Computer Products (3)
 • Optoelectronics & Displays
 • Photo Diodes (2)
 •