2014/10/31
 
 
 

Tracopower Distributors България

Tracopower

Traco Electronics group е водещ специалист по токозахранване с над 30 годишен опит. Ние се ангажираме да проектираме и произвеждаме висококачествени DC/DC и AC/DC продукти за преобразуване на енергия.

Ние продаваме нашите продукти по целия свят под регистрираната търговска марка TRACOPOWER. Нашата задача е да осигуряваме на клиентите оптимално решение за токозахранване от гледна точка на производителност, качество и цена за техните специфични приложения.

Продуктова гама
Нашата продуктова гама се съсредоточава върху пет пазарни сегмента, за които можем да предложим една от най-всеобхватните програми за стандартни продукти. Подробните технически данни за всички продукти могат да бъдат свалени от нашия уебсайт на: www.tracopower.com.

Управление на качеството
Всички наши продукти са 100% тествани с Автоматичната система за тестване (ATE) преди да бъдат изпратени за гарантиране на пълна съвместимост с публикуваните спецификации. Оборудването на TRACOPOWER за глобално производство е сертифицирано по ISO 9001/9002, гарантирайки, че системите за управление на качество които се използват в проектирането, производството и тестването, отговарят на възможно най-високите стандарти.

Ангажиментите на TRACOPOWER за качество са подкрепени от пълна тригодишна продуктова гаранция.

Farnell, България, разполага на склад с широк набор от Tracopower продукти

Представени продукти от Tracopower

Продуктови категории