Законодателство и спазване на екологичните стандарти

RoHS

Състоянията съгласно RoHS, показани в нашата уебстраница, се отнасят до Директивата на Европейския съюз 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества и изменение (ЕС) 2015/863, което добавя 4 вещества към 2011/65/ЕС, считано от 22 юли 2019 г. Всички наши данни относно RoHS са базирани на информацията, предоставена от нашите доставчици.

Съответствие с RoHS

    Съответстващ с RoHS

  Продуктът НЕ съдържа веществата, ограничени от законодателството RoHS, с нива над максималните стойности на концентрацията.

    Съответстващ с RoHS чрез освобождаване

  Продуктът отговаря на условията за едно от съответните освобождавания, посочени в приложение III към Директивата.

    Несъответстващ на RoHS

  Продуктът съдържа веществата, ограничени от законодателството RoHS, с нива над максималните стойности на концентрацията.

    Неприложим

  Продуктът е извън обхвата на законодателството RoHS и не би бил разумно използван като компонент в обхвата на електрическото и електронното оборудване (ЕЕО).

    Следва да бъде дадена информация

  Нямаме достатъчно информация от нашите доставчици, за да потвърдим уверено тяхното състояние на съответствие с RoHS. Клиенти, които желаят да поръчат версия в съответствие с RoHS на който и да е продукт, който не е определен като съответстващ с RoHS YES или YesX, трябва да се свържат с „Техническа поддръжка на живо“ или да проверят за алтернативи в нашата уебстраница, тъй като е възможно да можем да предоставим подходящ продукт от нашата обширна гама.


REACH

Състоянията на Веществата, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) съгласно REACH, показани на нашите уебстраници, се отнасят до Регламента на Европейския съюз (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали. Всички наши данни относно REACH са базирани на информацията, предоставена от нашите доставчици.

Съответствие с REACH

  Няма SVHC (дата на версията на SVHC)

  Продуктът НЕ съдържа никакви SVHC от посочената версия на списъка с SVHC, с нива над максималните стойности на концентрацията.

  Наименование на SVHC

  Продуктът съдържа посоченото (посочените) SVHC с нива над максималните стойности на концентрацията.

  Следва да бъде дадена информация

  Нямаме достатъчно информация от нашите доставчици, за да потвърдим уверено тяхното състояние на SVHC. Клиентите, които желаят да разберат състоянието на SVHC на даден продукт, който понастоящем е означен със „следва да бъде дадена информация“, трябва да се свържат с „Техническа поддръжка на живо“.

Сертификати за съответствие на продукта

Състоянията както съгласно RoHS, така и съгласно REACH могат да се намерят от нашата уебстраница за регистрирани клиенти в „Сертификат за съответствие на продукта“, който може да бъде изтеглен. Иконата за сертификата и връзката за изтегляне могат да се намерят в раздел „Законодателство и околна среда“ от страницата „Данни за продукта“.


ECCN

Класификационният номер за контрол на износа се предоставя от екипа за класификация на съответствието на търговията на вътрешния пазар, който класифицира всички артикули според наличните му знания по отношение на военния списък на Великобритания, списъка на стоките с двойна употреба на ЕС и правилата за контрол на износа (EAR), използвайки информацията, предоставена на Premier Farnell от производителите и/или доставчиците. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Съдържанието се предоставя от нас чрез указания само за информационни цели и само за ваше използване. Моля, обърнете внимание, че класификациите на продуктите могат да се променят от време на време. Не е сигурно и няма гаранция, че те са верни или документът е пълен, точен или актуален. Ваша отговорност е да определите правилната и актуална класификация за внос или износ или статуса на лиценза за всеки продукт във вашата страна и във всяка страна, до която той може да бъде изпратен. Вие носите тази отговорност и във връзка с каквато и да е информация за класификация или лиценз на всеки продукт, преди да разкриете тази информация на която и да е трета страна. Всяка отговорност, която освен това бихме могли да имаме към вас или към друго физическо или юридическо лице по отношение на някой от тези въпроси, е изрично изключена.

„Ние“ и „наше“ се отнася до всяка една от управляващите компании на американската компания Avnet Inc. под марките Farnell, Newark и element14. „Вие“ и „ваше“ означава получателя на този документ и всеки, който иска да използва неговото съдържание.

Информация за продукта

Въпрос: Мога ли да говоря с някого относно техническа информация за продукт?
Отговор:
 • Опитайте нашата поддръжка в реално време 24 часа в денонощието, понеделник - петък
 • Изпратете имейл за техническа поддръжка: info-bg@farnell.com
 • Обадете се за техническа поддръжка 00800 1154487, 09.00-17.00 (08.00-16.00 CET)
Въпрос: Мога ли да получа помощ за откриване на даден продукт?
Отговор:
 • Опитайте нашата поддръжка в реално време 24 часа в денонощието, понеделник - петък
 • Изпратете имейл за техническа поддръжка: info-bg@farnell.com
 • Обадете се за техническа поддръжка 00800 1154487, 09.00-17.00 (08.00-16.00 CET)
Въпрос: Как работят филтрите за търсене?
Отговор:Поставете отметка в полето, за да филтрирате по избрани параметри, след което щракнете върху „Приложи“.

За параметрични филтри, наличните филтри ще се актуализират автоматично с всеки избор, въпреки това ще трябва да щракнете върху „Приложи“, за да видите актуализирания списък с продукти, който отговаря на вашия избор на филтър.


Можете да деактивирате автоматичната актуализация като махнете отметката от полето „Автоматично прилагане на филтри“ над параметричните полета.

За повече информация посетете страницата Търсене на продукти.

Сродни връзки

Въпрос: Какво представлява алтернативният артикул?
Отговор:
 • Точната алтернатива е функционално идентична (същата форма, монтаж и функция), но има различна мерна единица от същия производител.
 • Надградената алтернатива е продукт, който е подобрен от същия производител.
 • Предложената алтернатива е продукт, който функционално е сходен с подобна форма и монтаж.
Въпрос:Имам нужда от резервна част, но не мога да я открия на уебсайта?
Отговор:Дори ако продуктът, който ви трябва не е включен в резултатите от търсенето, най-вероятно можем да ви го набавим. Използвайте нашата поддръжка и чат на живо с технически специалист за продукти.
Въпрос:Как мога да проверя наличността и сроковете за доставка?
Отговор:Вижте раздела Цени и наличност за повече информация.
Въпрос:Какво мога да въвеждам в полето за търсене?
Отговор:Вижте раздела Търсене на продукти за повече информация.
Въпрос:Как мога да избирам и търся по характеристики на продукт?
Отговор: Просто напишете характеристиките на продукта, заедно с продукта, който ви трябва в полето за търсене. Например, ако търсите кондензатор с капацитивно съпротивление от 100pF, напишете “100pF кондензатор” в полето за търсене и щракнете върху “Търси”.

Резултатите от търсенето ще изведат всички продукти, свързани с думите, които сте написали. След това можете да изберете други характеристики на продукта, за да стесните допълнително вашите резултати.
Въпрос:Какво означава изключване на артикули с разширена гама?
Отговор:Артикулите с разширена гама са продукти, които се доставят от нашия склад Newark, разположен в САЩ. Артикулите, които се доставят от САЩ ще пристигнат в рамките на 3-4 работни дни. Може да има еднократна допълнителна такса за доставка, която ще се показва във вашата кошница. Поставянето на отметка в полето ще изключва появата на тези артикули във вашите резултати от търсенето.
Въпрос:Как мога да сравнявам продукти?
Отговор: На страницата с резултати от търсенето, можете да избирате продукти за сравнение рамо до рамо, което може да ви помогне да вземете решение. Просто използвайте “полетата с отметки”, за да проверите продуктите, които искате да сравните и след това натиснете „Сравни“.

Можете също да изберете продукти за сравнение от различни екрани с резултати от търсене като следвате тези стъпки:
 • Изберете кода на вашата първа поръчка или серия от кодове на поръчка на първата страница с резултати
 • Щракнете върху „Сравни“
 • На екрана за сравнение, щракнете върху бутона на браузъра за връщане назад, за да се върнете към предишната страница с резултати
 • Отидете на вашата втора страница с резултати
 • Изберете кода на поръчката или серия от кодове на поръчки
 • Щракнете върху „Сравни“
 • Тези кодове на поръчки ще бъдат добавени към екрана “Сравнение” за лесно сравнение рамо до рамо.
Въпрос:Не мога да открия продукта, който търся?
Отговор: Дори ако продуктът, който ви трябва не е включен в резултатите от търсенето, най-вероятно можем да ви го набавим. Използвайте нашата Техническа поддръжка на живо и чат с технически специалист за продукти.
Въпрос:Какво означават иконите до код на поръчката?
Отговор:
 •   Щракнете за достъп до техническа спецификация на уебсайта на производителя.
 •   Щракнете за достъп до ръководството за този продукт.
 •   Щракнете, за да видите бележката по приложението на продукта.
 •   Съвместим с RoHS артикул
 •   Щракнете, за да видите страницата на каталога.
 •   Щракнете, за да отворите MSDS на уебсайта на производителя.
 •   Артикул, който не е на склад
Въпрос:Какво означава иконата „RoHS съвместим“?
Отговор: Вижте раздела RoHS / законодателство за повече информация.
Въпрос:Имам въпрос относно Raspberry Pi.
Отговор: За най-нова информация, моля посетете нашия специализиран раздел с често задавани въпроси за Raspberry Pi в общността